In the international production course, the students will compare production in at least two different countries. In the course, the students shall prepare study visits, participate in seminars, arrange the abroad travel, participate in the travel and finally write a report and present the results.

Genom studiebesök hos tillverkande företag utanför Sverige jämföra och värdera olika produktionsförutsättningar avseende bl.a. hållbarhet, innovationskultur, kultur, ledning, teknik, automationsnivå, kostnadsfördelningar etc.

The course will result in 7.5 HP.

More information about the course itself can be found here (PDF): LINK
The 2018 homepage for the course can be found here (opens in a new tab): LINK

Previous homepages of the course can be found below:

2016: LINK

2013: LINK

2011: LINK